Leave a message

Тhank you!

We will contact you as soon as possible.

bg en sr ro gr uk ru

Hoses

Creva za vodu Creva za vodu

Creva za goriva Creva za goriva

Creva za usisavanje Creva za usisavanje

Creva za vazduh Creva za vazduh

Creva za hranu Creva za hranu

Za hemikalije Creva za hemikalije

Creva za zavarivanje Creva za zavarivanje

Creva za toplu vodu i paru Creva za toplu vodu i paru

Creva za vozila i čamce Creva za vozila i čamce

Creva za građevinski materijal Creva za građevinski materijal

Creva za zaštitu kablova Creva za zaštitu kablova

Za razne upotrebe Za razne upotrebe

Čelična creva Čelična creva

Peristalične pumpe Peristalične pumpe

Kriogena creva Kriogena creva

PTFE creva PTFE creva

Baštenska creva Baštenska creva

Creva za navodnjavanje Creva za navodnjavanje

Nova creva Nova creva

 

Често претражује

Discharge and suction hoses Creva za pražnjenje i usisavanje

Oil resistant hoses Creva otporna na ulje

Abrasive resistant hoses Creva otporna na abraziju

Ventilation hoses Creva za ventilaciju

Gas hoses Creva za gas

 

 

Novosti
SLM VAPOR HOSE
SLM VAPOR HOSE  Creva za aparate za točenje benzina sa povratom para. Otporna na bezin i ozon.
SHANNON 85
SHANNON 85 Creva za betonske pumpe sa čeličnim kordovima koja se koriste za istakanje betona kod betoniranja velikih površina. Creva otporna na vakum tokom usisavanja.
MILKFLEX
MILKFLEX
Laka i fleksibilna creva pogodna za namotavanje na kalemove za sakupljanje mleka otporna na pritisak.
Crevo ID-mm °C Programi Cev bar PDF
Opšta namena
  CARBOPRESS N/L 10 5-25 -25 / +80 goriva NBR 10 Catalog CARBOPRESS N/L 10-20
  CARBOPRESS N/L 20 5-25 -25 / +80 goriva NBR 10 Catalog CARBOPRESS N/L 10-20
  CARACAS EASY 50-100 -20 / +70 goriva NBR 6 RAGUSA 4
  PUERTORICO 19-102 -20 / +70 goriva, ulja NBR 10 Catalog на Hoseа
Bitumen
  TUPETROL BITUMEN 51-102 +185 bitum 10 Catalog на Hoseа
Kamionske cisterne
  GENOVA GLOBAL 10-100 -30/+90 goriva, ulja, benzin i dizel NBR 16 Catalog на Hoseа
  GENOVA GLOBAL LL 19-100 -30/+90 goriva, ulja, benzin i dizel NBR 16 Catalog на Hoseа
Benzinska Pumpe
  CARBOPRESS D EN 1360/1 16-25 -25/+55 benzinske pumpe NBR 16 CARBOPRESS D EN1360/1
  LC-MIX 19-34 -20/+70 benzinske pumpe NBR -
  SLM VAPOR HOSE - - benzinske pumpe - - SLM VAPOR HOSE
Creva za TNG
  GPL25-DIN 13-100 -20/+70 benzinske pumpe NBR -
  ROBUR GPL 6.5-51 -30/+70 LPG/CNG trucks NBR 25 ROBUR GPL
  LPG/CORD/1762 13-102 -30/+100 LPG SBR 25 Catalog на Hoseа
Creva za avione
  AVIO GLOBAL C 19-100 -25/+70 fuelling/defuelling SBR 20 Catalog на Hoseа
Kompozitna creva
  GASSOFLEX GGE 7 50-100 -20/+100 isporuku/usisavanje G 7 GASSOFLEX GGE
  GASSOFLEX GGE 10 50-100 -20/+100 isporuku/usisavanje G 7 GASSOFLEX GGE
  GASSOFLEX GGE 14 50-100 -20/+100 isporuku/usisavanje G 7 GASSOFLEX GGE
  GASSOFLEX AAE 10 25-100 -20/+100 isporuku/usisavanje A 10 GASSOFLEX AAE
  GASSOFLEX AAE 14 25-100 -20/+100 isporuku/usisavanje A 10 GASSOFLEX AAE
TEHMASTERSTRADE-TMT ima u ponudi širok spektar crevak koja odgovaraju/su proizvedena prema najnovijim medjunarodnim standardima, creva za naftu i naftne derivate, benzin, aromatične ugljovodonike, za mineralna i sintetička ulja, hidraulična creva, creva za utovar i istovar kamionskih cisterni, creva za gas, creva za propan, creva za TNG, metalna creva, creva za tehničke gasove, teflonska creva.