Creva za usisavanje
  Fleksibilna PVC-PU linija sa različitim tipovima creva je pogodna za razne programe kao što su usisni kanali sa nekoliko vrsta usisavanja vazduha, prašine, pare ili granula. Neka creva su takodje pogodna za centralizovanje usisne opreme. Nudimo vam usisna creva za visoko agresivne gasove.
Creva ID-mm °C Programi OP-b Pic Page PDF

Highly abrasion-proof hoses up to 150°C

38-100
-25/+85
suction equipment
0,510-0,060
thumb-1
40-150
-25/+125
suction equipment
-
80-600
-40/+90
Abrasion-proof
0,510-0,060
80-600
-40/+90
Abrasion-proof
0,860-0,110
50-1000
-40/+90
microbe/hydrolysis
0,280-0,015
25-500
-40/+90
Abrasion-proof
1,600-0,080
50-1000
-40/+90
Abrasion-proof
2,250-0,115
25-200
-40/+90
Abrasion-proof
1,235-0,315
25-500
-40/+90
Abrasion-proof
2,690-0,140
25-500
-40/+125
High-temperature
2,825-0,150
13-500
-40/+90
Abrasion-proof
4,500-0,255
20-500
-40/+125
High-temperature
4,305-0,270
70-152
-40/+125
Abrasion-proof
2,515-1,180
32-300
-40/+125
Abrasion-proof
5,150-0,650
32-200
-40/+150
High-temperature
5,350-1,010
50-152
-40/+125
Abrasion-proof
4,010-1,395
100-250
-40/+125
Abrasion-proof
2,965-1,220
200-400
-40/+125
Abrasion-proof
0,375-0,180
200-352
-40/+125
Abrasion-proof
0,374-0,215
200-352
-40/+125
Abrasion-proof
0,600-0,340

PVC, EVA and PE suction and transport hoses

300-500
-20/+80
Suction and blast
0,670-0,040
20-250
-15/+60
Suction&transport
0,750-0,400
20-500
-20/+80
Suction &transport
0,670-0,040
20-500
-20/+80
Suction&transport
2,050-0,130
20-100
0/+85
Suction&blast
1,700-0,600
20-60
-45/+65
Suction
0,500

SUCTION AND DISCHARGE HOSE

20-152
-20/+70
Abrasion-proof
1,000-0,175
32-102
-20/+70
Abrasion-proof
5,000-4,000
10-102
-20/+70
Suction&transport
7,000-2,400
20-150
-5/+60
Suction&transport
1,000-0,180
20-152
-25/+60
Suction&transport
1,000-0,180
19-100
-5/+60
Suction&transport
5,000-3,000
19-51
-25/+60
Suction&transport
5,000-3,000
20-150
-5/+70
Suction&transport
5,000-3,000
25-152
-40/+60
Suction&transport
4,000-1,000
76-152
-20/+70
Abrasion-proof
6,000-3,000

AIR CONDITIONING AND VENTILATION HOSES

51-406
-40/+125
Abrasion-proof
0,860-0,120
40-508
-10/+80
Suction&blast
0,250-0,020
50-1000
-35/+80
Suction&blast
0,490-0,015

COMPRESSED AIR AND PNEUMATIC HOSES, PROFILES

2-19
-40/+90
Abrasion-proof pr.
-
2,9-19
-40/+90
Abrasion-proof pr.
-
2-60
-20/+60
Pressure Hose
-
4-50
-20/+60
Pressure Hose
-
2-25
-60/+180
Pressure Hose
-
2-14
-150/+200
Pressure Hose
-

FLAME RETARDANT PU HOSES FOR TIMBER INDUSTRY

50-400
-40/+90
Flame-retardant
0,240-0,007
40-400
-40/+90
Flame-retardant
0,300-0,010
40-400
-40/+90
Flame-retardant
0,420-0,010
40-400
-40/+90
Flame-retardant
0,855-0,040

ELECTRICALLY CONDUCTUCTIVE, ANTISTATIC HOSES

40-200
-40/+90
Abrasion-proof
1,015-0,205
32-152
-40/+90
Antistatic
5,500-2,000
28-300
-35/+80
El. conductive
0,885-0,085
50-1000
-150/+250
El.conductive
0,420-0,010

SPECIAL HOSES FOR THE FOOD INDUSTRY

38-200
-40/+90
Suction and blast
1,060-0,205
32-152
-40/+90
Suction &transport
5,000-2,000
28-225
-35/+80
Suction & transport
1,040-0,135
50-1000
-150/+250
Suction and blast
0,420-0,010

METAL HOSES

20-500
+120
Suction hose
-
20-500
+400
Suction hose
-
20-300
+600
Suction hose
-
50-300
+120
Suction hose
-
3-8
-20/+70
Coolant or air
-

EXHAUST GAS HOSES

50-203
+200
Exhaust gas hose
-
75-250
+200
Exhaust gas hose
-
45-250
+300
Exhaust gas hose
-

HOT AIR HOSES, HIGH-TEMP HOSES(-200...+1000°C)

50-300
-40/+125
High-temperature
0,265-0,010
28-300
-40/+125
High-temperature
0,985-0,090
13-305
-35/+135
High-temperature
1,800-0,100
13-305
-35/+135
High-temperature
3,000-0,500
38-375
-40/+170
High-temperature
0,805-0,065
50-1000
-70/+260
High-temperature
0,560-0,015
38-1000
-60/+260
High-temperature
0,645-0,015
13-305
-70/+260
High-temperature
1,800-0,100
13-305
-70/+260
High-temperature
3,000-0,500
38-1000
-60/+400
High-temperature
-
75-1000
-60/+400
High-temperature
-
100-1000
-60/+900
High-temperature
-

SWEEPER TRUCK HOSES

-
-40/+70
Truck installation
-

 

Vidi više

Hemijske
kompatibilnosti


Creva

Creva
za ventilaciju